Tag Archives: DỰ ÁN OSIMI TOWER

23 Tháng Sáu, 2017

NGÂN HÀNG BẢO LÃNH OSIMI TOWER GÒ VẤP

NGÂN HÀNG BẢO LÃNH OSIMI TOWER GÒ VẤP Kính gửi Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà. Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà về việc cam kết cấp bảo lãnh dự án OSIMI TOWER GÒ VẤP. Quyết định NGÂN HÀNG BẢO LÃNH […]

GREEN HOME GÒ VẤP
20 Tháng Sáu, 2017

QUY HOẠCH PHƯỜNG 15 DỰ ÁN OSIMI GÒ VẤP

QUY HOẠCH PHƯỜNG 15 DỰ ÁN OSIMI GÒ VẤP Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của khu dân cư tại Phường 15 Quận Gò Vấp do Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Xét duyệt Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại tờ trình số 773/TTr-SQHKT ngày 13/03/2014 […]

GREEN HOME GÒ VẤP